บริการแก้ไขปัญหา / ติดตั้งเกมส์ ผ่านโปรแกรม Teamviewer โดยมีขั้นตอนนี้

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Teamviewer
  2. แจ้ง Your ID และ Password มาทางไลน์  @we2game
  3. รอการแจ้งเวลาจากทางเรา